znalecká organizace zapsaná ministerstvem spravedlnosti v Ústředním věstníku České republiky

transformace obchodních společností